Arteran koulutukset 2016

koulutuskalenteri 2016:

taideterapia-koulutukset

Seksuaalineuvojakoulutus (30op), 2016-2017. ks. tarkempi kuvaus tästä linkistä.

Tunnekeskeisen pariterapian peruskoulutus, ks. tarkempi kuvaus tästä linkistä.

Tunnekeksiesen pariterapian syventävä ja täydentävä koulutus , kevät 2017. Tarkempi esite avautuu tästä linkistä.

Ratkaisukeskeiset kuvat® -menetelmäkoulutus

Alfa Partners, Helsinki


Asiakkaan seksuaalisuuden kohtaaminen
Alfa Partners, Helsinki

Koulutukset toteutetaan yhteistyössä Alfa Partnersin kanssa.
Lue lisätietoa Alfa Partnersin kotisivuilta: www.alfapartners.net
 
Kaikille avoin koulutus, joka soveltuu myös jo terapiatyötä tekeville menetelmäkoulutuksena,
 
sekä taideterapiatyöhön ammatillisesti suuntautuville:

Perusopintojen linja: 1 vuosi, ratkaisukeskeisen taideterapian menetelmäkoulutus
Ammatillisten opintojen linja: 1.5 vuotta, ratkaisukeskeinen kuvataideterapia
Ratkaisukeskeiset kuvat® -menetelmäkoulutus
Perehdytyskoulutus (2 koulutuspäivää) terapeuttisen alan työntekijöille, jotka haluavat käyttää kuvallista ilmaisua asiakastyön tukena.