Seksuaalineuvojakoulutus (30 op)

Artera Oy ja Terapisti Oy järjestävät Oulussa tammikuussa 2020 alkavan ja Kokkolassa huhtikuussa 2020 alkavan, vuoden mittaisen, 30 opintopisteen laajuisen seksuaalineuvojakoulutuksen. Oulussa yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston kanssa, ja Kokkolassa Keski-Pohjanmaan kesäyliopiston kanssa.
Koulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveydenhuollon sekä nuorisotyön ja
opetustoimen henkilöstölle ja muille asiasta kiinnostuneille.

Pääkouluttajina toimivat psykoterapeutti (VET), seksuaaliterapeutti (NACS), kliininen seksologi, tunnekeskeinen pariterapeutti (ICEEFT), työnohjaaja (STOry), Johdon työnohjaaja ja Coach Master-CSLE®, KM Hilkka Putkisaari ja

perhe- ja paripsykoterapeutti, toimintaterapeutti AMK, suggestoterapeutti, seksuaaliterapeutti (NACS), kliininen seksologi TtM Sari Hietala. Lisäksi vierailevina luennoitsijoina seksologian erityisasiantuntijoita.


Sisältö: Koulutus toteutetaan vuoden mittaisena (18 kontaktipäivää) prosessikoulutuksena, jonka laajuus on 30 opintopistettä. Koulutus vastaa sisällöltään, sekä vaatimustasoltaan NACS:n (The Nordic Association of Clinical Sexology) seksologian perusopintoja. Koulutus mahdollistaa Suomen seksologisen seuran auktorisoinnin ja seksuaalineuvoja (SSS) nimikkeen käyttämisen, mikäli opiskelija täyttää auktorisoinnille muutoin vaadittavat kriteerit (ks. www.seksologinenseura.fi).

Koulutus sisältää seksuaalineuvonnan teoria- ja menetelmäopintoja sekä SAR (SexualAttitude Reassessment) opintoja. Kontaktiopetus koostuu luennoista, ryhmätöistä, harjoituksista, opiskelijan oman prosessin ohjauksesta, vertaistyöryhmien ohjauksesta ja opinnäytetyön ohjauksesta.

Koulutukseen sisältyy lisäksi 16 tuntia ryhmätyönohjausta seksuaalineuvonnasta,
Suomen Seksologisen Seuran kriteerit täyttäviltä työnohjaajilta.

Lähiopetuspäivien ulkopuolisena etäopiskeluna koulutukseen kuuluu perehtymistä alan tutkimusraportteihin ja kirjallisuuteen, syventävä lopputyö, sekä vertaisryhmätyöskentelyä. Koulutuksen integratiivisessa viitekehyksessä hyödynnetään ratkaisukeskeisen, kognitiivisen, pari- ja perheterapian, sekä tunnekeskeinen terapian perusajatuksia ja työmenetelmiä.

Koulutuksen tavoitteena on antaa valmiudet seksuaalineuvojana työskentelemiseen ja seksuaalisuuden arvostavaan kohtaamiseen eri ikäryhmiä, seksuaalisuuden eri monimuotoisuuksia ja kulttuureja edustavien asiakkaiden parissa.

Koulutus Oulussa alkaa tammikuussa 2020 ja päättyy joulukuussa 2020.
Koulutuspäivät ovat seuraavat:

28.–29.1., 18.–19.2., 26.–27.3. opintomatka Helsinkiin,

21.–22.4., 25.–26.5., 25.–26.8., 22.–23.9.,
17.–18.11., 1.–2.12.2020

Kokkolan koulutus alkaa huhtikuussa 2020 ja päättyy helmi-maaliskuussa 2021.

Kevään koulutuspäivät ovat: ma-ti 27.–28.4., ti 5.5. ja ma-ti 8.–9.6.2020 klo 10.00–17.00 (5 päivää). Syksyn ja kevään 2021 päivät ilmoitetaan myöhemmin.


Koulutuksen hintaan sisältyy lähijaksojen opetus, etäopintojen ja kehittämistyön ohjaus, ryhmätyönohjaus ja Helsingin opintomatkan luennot, koulutukset ja vierailut (matka- ja majoituskuluista sekä mahdollisista muista kustannuksista opiskelija vastaa itse)

Koulutuksen sisältöalueet, mm:
Seksuaalisuuden kulttuurikuva (historia, kulttuuri, sosiologia, uskonto)
Seksuaalisuuden kehittyminen (lääketieteellinen ja psykososiaalinen näkökulma)
Seksuaalisuuden kohtaaminen (bio-psyko–sosiaalinen näkökulma)
Seksuaalisuus elämänkaaren eri vaiheissa
Seksuaalisuuden moninaisuus
Seksuaalineuvonnan ja terapian perusteita
Seksuaalinen häirintä ja hyväksikäyttö
Seksuaalihäiriöt ja ongelmat
Oman seksuaalisuuden työstäminen (SAR opinnot)
Eettiset kysymykset
Anatomia ja fysiologia
Seksuaalisuus,sairastuminen ja vammautuminen
Seksuaalineuvonnan ja ohjauksen menetelmät
Elämänkriisit ja seksuaalisuus
Seksuaalinen identiteetti ja orientaatio

Oulun koulutukseen ilmoittautuminen on umpeutunut. Lisätietoja Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston sivulta: http://www.pohjois-pohjanmaankesayliopisto.fi. ja

Kokkolan koulutukseen ilmoittautuminen 31.3.2020 mennessä Keski-Pohjanmaan kesäyliopiston kautta:


Koulutukseen ilmoittautuneille järjestetään valintahaastattelu.
Lopulliset valinnat koulutukseen tehdään haastatteluiden
pohjalta, koulutukseen hyväksyminen vahvistetaan ilmoittautuneille
kirjallisesti.
Lisätietoja koulutuksen sisällöistä sähköpostitse kouluttajilta hilkka.putkisaari@artera.info tai sari.a.hietala@gmail.com