Seksuaalineuvojakoulutus (30 op)


Artera Oy ja Terapiapaja Oy järjestävät kesäkuussa 2016 alkavan, vuoden mittaisen, 30 opintopisteen laajuisen seksuaalineuvojakoulutuksen yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan
kesäyliopiston kanssa.
Koulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveydenhuollon sekä nuorisotyön ja
opetustoimen henkilöstölle ja muille asiasta kiinnostuneille.

Pääkouluttajina toimivat psyko- ja taidepsykoterapeutti, seksuaaliterapeutti, pariterapeutti,
työnohjaaja, KM Hilkka Putkisaari ja toimintaterapeutti, suggestoterapeutti,
seksuaaliterapeutti, TtM Sari Hietala. Lisäksi vierailevina luennoitsijoina on
seksologian ja pariterapian erityisasiantuntijoita, mm. Jussi Nissinen, Osmo Kontula ja Hanna Pinomaa.

Sisältö: Lähiopetusjaksot, yhteensä 22 päivää, sisältävät yksitoista kahden (2) lähiopetuspäivän seminaaria. Koulutus toteutetaan vuoden mittaisena prosessikoulutuksena, jonka laajuus on 30 opintopistettä. Koulutus vastaa sisällöltään, sekä vaatimustasoltaan NACS:n (The Nordic Association of Clinical Sexology) seksologian perusopintoja. Koulutus mahdollistaa Suomen seksologisen seuran auktorisoinnin ja seksuaalineuvoja (SSS) nimikkeen käyttämisen, mikäli opiskelija täyttää auktorisoinnille muutoin vaadittavat kriteerit (ks. www.seksologinenseura.fi).

Koulutus sisältää seksuaalineuvonnan teoria- ja menetelmäopintoja sekä SAR (SexualAttitude Reassessment) opintoja. Kontaktiopetus koostuu luennoista, ryhmätöistä, harjoituksista, opiskelijan oman prosessin ohjauksesta, vertaistyöryhmien ohjauksesta ja opinnäytetyön ohjauksesta.

Koulutukseen sisältyy lisäksi 16 tuntia ryhmätyönohjausta seksuaalineuvonnasta,
Suomen Seksologisen Seuran kriteerit täyttäviltä työnohjaajilta.

Lähiopetuspäivien ulkopuolisena etäopiskeluna koulutukseen kuuluu perehtymistä alan tutkimusraportteihin ja kirjallisuuteen, syventävä lopputyö, sekä vertaisryhmätyöskentelyä. Koulutuksen integratiivisessa viitekehyksessä hyödynnetään ratkaisukeskeisen, kognitiivisen, pari- ja perheterapian, sekä tunnekeskeinen terapian perusajatuksia ja työmenetelmiä.

Koulutuksen tavoitteena on antaa valmiudet seksuaalineuvojana työskentelemiseen ja seksuaalisuuden arvostavaan kohtaamiseen eri ikäryhmiä, seksuaalisuuden eri monimuotoisuuksia ja kulttuureja edustavien asiakkaiden parissa

Koulutus alkaa kesäkuussa 2016 ja päättyy kesäkuussa 2017. Vuoden 2016 koulutuspäivät ovat seuraavat: 2.-3.6.2016, 29.-30.8.2016, 19.-20.9.2016,
17.-18.10.2016, 14.-15.11.2016 ja 12.-13.12.2016. Kevään 2017 päivät
tarkentuvat syksyllä.

Koulutuksen hintaan 2100 euroa (+ alv 24%) sisältyy lähijaksojen opetus, etäopintojen ja kehittämistyön ohjaus sekä ryhmätyönohjaus.

Koulutuksen sisältöalueet, mm:
Seksuaalisuuden kulttuurikuva (historia, kulttuuri, sosiologia, uskonto)
Seksuaalisuuden kehittyminen (lääketieteellinen ja psykososiaalinen näkökulma)
Seksuaalisuuden kohtaaminen (bio-psyko–sosiaalinen näkökulma)
Seksuaalisuus elämänkaaren eri vaiheissa
Seksuaalisuuden moninaisuus
Seksuaalineuvonnan ja terapian perusteita
Seksuaalinen häirintä ja hyväksikäyttö
Seksuaalihäiriöt ja ongelmat
Oman seksuaalisuuden työstäminen (SAR opinnot)
Eettiset kysymykset
Anatomia ja fysiologia
Seksuaalisuus,sairastuminen ja vammautuminen
Seksuaalineuvonnan ja ohjauksen menetelmät
Elämänkriisit ja seksuaalisuus
Seksuaalinen identiteetti ja orientaatio

Lisätietoja koulutuksen sisällöistä sähköpostitse kouluttajilta hilkka.putkisaari@artera.info tai sari@terapiapaja.fi.