Ratkaisu- ja voimavarakeskeiset
Terapiapalvelut

 

Valitettavasti en ota tällä hetkellä uusia asiakkaita, sillä kaikki psykoterapian, taideterapian, sekä pariterapian ja seksuaaliterapian asiakaspaikat on täynnä.


Kuntoutuspsykoterapiat, osittainen Kela-korvaavuus:

ratkaisukeskeinen psykoterapia  

kuvataidepsykoterapia

 

Psykoterapia lääkinnällisenä kuntoutuksena, Kela-korvaavuus:

ratkaisukeskeinen psykoterapia

kuvataidepsykoterapia

 


Muut terapiat, ei Kela korvaavuutta:

kognitiivinen lyhytpsykoterapia

pariterapia 

seksuaaliterapia

EMDR -terapia

 

Mitä on ratkaisukeskeinen psykoterapia?
Ratkaisukeskeinen psykoterapia
pohjautuu luottamukselliseen ja tasavertaiseen yhteistyösuhteeseen asiakkaan ja terapeutin välillä. Ratkaisukeskeinen lähestymistapa soveltuu monenlaisiin tilanteisiin, erilaisille asiakasryhmille ja sitä voidaan toteuttaa useissa erilaisissa tilanteissa ja lähtökohdissa.

 

Ratkaisukeskeisessä terapiassa ajatellaan, että asiakas on oman elämänsä asiantuntija ja siksi hänellä on myös keinot ja voimavarat ongelmanratkaisuun. Terapiassa keskitytään päämääriin ja vahvuuksiin, esteiden ja heikkouksien sijaan. Terapeutin tehtävänä on kannustaa asiakasta havaitsemaan ja toteuttamaan vaihtoehtoisia ratkaisuja ongelmatilanteisiinsa.

 

Mitä on ratkaisukeskeinen taideterapia?
Kuvataideterapia (josta käytetään myös lyhyempää muotoa taideterapia) on hoitomuoto, jossa keskeistä on taiteellinen luomisprosessi, sekä terapeutin ja asiakkaan välinen vuorovaikutus. Taidepsykoterapiaa voidaan toteuttaa psykiatrisena, neurologisena tai sosiaalisena hoitona ja kuntoutuksena.

 

Ratkaisukeskeinen taideterapia on ratkaisukeskeistä psykoterapiaa ja taideterapiaa integroiva terapiamuoto. Ratkaisukeskeisen taideterapian   lähestymistapa pohjautuu ratkaisukeskeisen psykoterapian perusajatuksiin, mutta kuvallinen työskentely on enemmän kuin pelkkä ratkaisukeskeistä lähestymistapaa tukeva työtapa. Ratkaisukeskeisessä taideterapiassa myös taidetyöskentely itsessään nähdään parantavana elementtinä. Kuvallinen ilmaisu toimii lisäksi asiakkaan itseilmaisun, sekä asiakkaan ja terapeutin vuorovaikutuksen välineenä.

 

Humanistisesti suuntautuneessa ratkaisukeskeisessä taideterapiassa asiakkaan kuvia ei analysoida tai tulkita. Keskeistä on se, mitä merkityksiä kuvan tekijä itse töilleen antaa. Asiakkaan taidetuotosten (kuvien) äärellä käytävään keskusteluun liittyvät ratkaisukeskeiset kysymykset toimivat  työvälineinä, joiden avulla asiakas tulee kuulluksi oman elämänsä asiantuntijana ja hän osallistuu aktiivisesti oman tulevaisuuden suunnitteluun sekä tavoitteiden asettamiseen.


Kuvataideterapia sopii erittäin hyvin myös työnohjaukseen, työssä jaksamisen ja työhyvinvoinnin tukemiseen, sekä inspiraation ja luovuuden herättelemiseen. Ennen kaikkea luovatyöskentely on hauskaa ja rentouttavaa!

 

Mitä on ratkaisukeskeinen seksuaaliterapia ja psykoseksuaaliterapia?

Seksuaaliterapia EI koskaan sisällä fyysistä koskettamista, vaan se on luottamuksellista keskustelua, ohjausta ja tiedonantoa seksuaalisuuteen, parisuhteeseen ja sukupuolisuuteen liittyvissä kysymyksissä ja ongelmissa.

 

Psykoseksuaaliterapeutilla on sekä psykoterapeutin että seksuaaliterapeutin koulutus. Se on siis psykoterapiaa, jossa työskentelyn lähtökohtana  on asiakkaan seksuaalisuuteen liittyvien kysymysten työstäminen. Ratkaisukeskeisessä psykoseksuaaliterapiassa työskennellään samojen ratkaisukeskeisten, asiakkaan voimaantumiseen tähtäävien periaatteiden mukaan kuin ratkaisukeskeisessä psykoterapiassakin

Työnohjaus- ja koulutuspalvelut

 

Työnohjaus:

Pitkä työhistoriani, sekä laaja koulutustaustani antavat erinomaisen pohjan toimia työnohjaajana opetus-, kasvatus-, sosiaali- ja terapia-aloilla. Olen suorittanut myös erilliset työnohjaajan  opinnot.

 

 

Koulutukset: (koulutuskalenteri 2014)

Pidän tilauksesta koulutuksia ratkaisukeskeisestä työotteesta lastensuojelu-, hoito- ja hoivatyössä, sekä terapiatyössä: psykoterapiassa, taideterapiassa ja seksuaaliterapiassa. Ota rohkeasti yhteyttä, jos mielessäsi on teema, josta haluaisit koulutuspäivän niin voimme yhdessä suunnitella siitä onnistuneen kokonaisuuden.

 

Toimitilat

Arteran toimitilat sijaitsevat Oulussa, Raksilan kauniilla puukorttelialueella. (os. Syrjäkatu 15, Oulu)

 

 


Näytä suurempi kartta