Tunnekeskeinen pariterapia, EFT

Tunnekeskeisen pariterapian (EFT) peruskurssi 13.-16.10.2016
ja EFT:n syventävä, sekä täydentävä koulutus keväällä 2017

Tunnekeskeinen pariterapia (Emotionally Focused Therapy for Couples) on Kanadassa, Susan M. Johnsonin työryhmän kehittämä pariterapiamuoto, jonka teoreettinen pohja perustuu kiintymyssuhdeteoriaan.
Tunnekeskeisen pariterapian muina teoreettisina viitekehyksinä ovat systeeminen
ajattelu ja kokemuksellinen terapia, joka keskittyy nykyhetkeen ja tunnekokemuksiin. Tunnekeskeinen pariterapia on yksi parhaiten dokumentoiduista, tutkituista ja tuloksellisista pariterapian muodoista.

Tunnekeskeisen pariterapian tavoitteena on luoda ja vahvistaa turvallista kiintymyssuhdetta puolisoiden välille. Konfliktitilanteissa parien välinen tunneyhteys on heikentynyt tai katkennut. Parit reagoivat tunneyhteyden katkeamiseen omalla yksilöllisellä tavallaan:
hyökkäämällä (raivoaminen, nalkuttaminen, vaatiminen...) tai vetäytymällä
(välttely, puhumattomuus...). Tunnekeskeisessä pariterapiassa tunnistetaan ja
tutkitaan edellä kuvattuun kielteiseen vuorovaikutuskehään liittyviä ongelmallisia tunteita ja
toimintamalleja. Tunnekeskeinen pariterapeutti auttaa paria löytämään uudenlaisia tapoja olla yhteydessä toisiinsa, mutta varsinaisen työn tekevät parit itse.

Aiheeseen voi halutessaan perehtyä jo ennen koulutusta tutustumalla Tunnekeskeisestä pariterapiasta suomeksi käännettyyn perusteokseen "Tunnekeskeisen
pariterapian käsikirja",
pareille suunnattuun "Kunpa sinut tuntisin paremmin", sekä pareille ja terapeuteille suunnattuun "Suojelen sinua kaikelta" teoksiin.

Kohderyhmä: Koulutus on tarkoitettu sekä pariterapiatyötä tekeville terapeuteille että työssään muuten pareja kohtaaville työntekijöille.

Kouluttaja: Hanna Pinomaa, psykologi, erityistason paripsykoterapeutti ja tunnekeskeisen pariterapian virallinen työnohjaaja ja kouluttaja.

Järjestäjä: Koulutus järjestetään Terapiapaja Oy/Sari Hietala (www.terapiapaja.fi) ja Artera Oy/Hilkka Putkisaari (www.artera.info) yhteistyönä.

Paikka: Lasaretti, Rossi-kabinetti, os: Kasarmintie 13, 90130 Oulu.

Osallistumismaksu: 600 euroa + alv 24%. Lasku lähetetään kaksi kuukautta ennen koulutusjaksoa.

Ilmoittautuminen: sari@terapiapaja.fi 30.8.2016 mennessä. Ilmoittautuessa pyydämme lähettämään seuraavat tiedot: Osallistujan nimi, peruskoulutus, laskunsaaja ja laskutusosoite. Jos koulutuksen maksaa työnantaja, tarvitsemme myös työnantajan tarkan laskutusosoitteen.

Peruutusehdot: Mikäli osallistuminen perutaan viimeistäänkaksi viikkoa ennen koulutusta, veloitamme 50 % osallistumismaksusta. Perimme kokoosallistumismaksun, jos peruutus tapahtuu koulutuspäivänä tai ilmoittautunut ei saavu koulutukseen.

Tiedustelut: sähköpostitse sari@terapiapaja.fi tai hilkka.putkisaari@artera.info


Keväällä 2017 järjestetään yhteiskoulutuksena tunnekeskeisen pariterapian syventävä koulutus ja täydentävä koulutus.


Tunnekeskeisen pariterapian syventävä koulutus on suunnattu peruskurssin käyneille psykoterapeuteille. Koulutus rakentuu kymmenestä koulutuspäivästä (5 x 2 päivää), sisältäen koulutuksen rakennekuvauksesta jaksot 2.-6. Syventävä koulutus on osa tunnekeskeiseksi pariterapeutiksi pätevöitymistä.

Kaikille tunnekeskeisen pariterapian peruskurssin käyneille avoimen tunnekeskeisen pariterapian täydentävän koulutuksen tavoitteena on vahvistaa ja laajentaa peruskurssilla opittuja taitoja. Täydentävä koulutus rakentuu kahdentoista koulutuspäivästä (6 x 2), sisältäen koulutuksen rakennekuvauksesta jaksot 1.-6.

Koulutuspäivien tavoitteena on viedä teoria käytäntöön, jolloin työskentely on hyvin käytännönläheistä.Päiviin sisältyy teoriaa, harjoittelua ja live konsultointeja.

Syventävänkoulutuksen aikana käydään läpi tunnekeskeisen pariterapian vaiheet syventyenjokaiseen askeleeseen tarkemmin. Koulutettavat saavat itselleen koulutuksesta valmiin materiaalipaketin

Jokainen osallistuja tuo myös mukanaan koulutukseen yhden videoasiakastallenteen omasta paristaan. Tallenteiden tarkoituksena on elävöittää työskentelyä ja oman asiakasparin kautta syventää omaa oppimista. Keneltäkään ei odoteta sitä, että osaa tunnekeskeistä pariterapiaa, vaan tarkoituksena on yhdessä oppiminen.


Koulutuksen rakennekuvaus:
1 jakso: Kiintymyssuhdeteorian

syventäminen ja pariterapiaprosessin ymmärtäminen. (täydentävään koulutukseen kuuluva pakollinen jakso, syventävään koulutukseen osallistujille vapaaehtoinen jakso)

2 jakso: Arviointi ja askeleet 1-2.

3. jakso: Kehän pysäyttäminen ja askeleet 3-4.

4. jakso: Vetäytyneen sitoutuminen askeleet 5-7.

5. jakso: Syyttelevän pehmeneminen.

6. jakso: Kiintymyssuhdehaavat, turvallisen tunnesuhteen lujittaminen, askeleet 8-9.

Kouluttaja: Hanna Pinomaa, psykologi,
erityistason paripsykoterapeutti ja tunnekeskeisen pariterapian työnohjaaja ja
kouluttaja.

Järjestäjä: Koulutus järjestetään Terapiapaja Oy/Sari Hietala (www.terapiapaja.fi) ja Artera Oy/Hilkka Putkisaari (www.artera.info) yhteistyönä.
Aika:
Syventävä koulutus (10 päivää) 14.-15.3., 10.-11.4., 16.-17.5., 5.-6.6., 19.-20.9.2017. Täydentävä koulutus (12 päivää) 14.-15.2.,14.-15.3., 10.-11.4., 16.-17.5., 5.-6.6., 19.-20.9.2017

Paikka: Oulu, tarkempi paikka ilmoitetaan myöhemmin.

Osallistumismaksu: 1700€ + alv 24%

Osallistujamäärä: Koulutuksen osallistujamäärä on maksimissaan 15. Ryhmä täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä, mutta vasta varausmaksun (200€) suorittaminen varmistaa paikan ryhmässä.

Ilmoittautuminen: sitova ilmoittautuminen Sari Hietalalle sähköpostitse sari@terapiapaja.fi 31.10.2016 mennessä.

Ilmoittautuessa pyydämme lähettämään seuraavat tiedot: Osallistujan nimi,
peruskoulutus, tunnekeskeisen pariterapian peruskurssi (missä ja milloin) ja
mahdollinen psykoterapiakoulutus (missä ja milloin), laskunsaaja ja laskutusosoite.
Jos koulutuksen maksaa työnantaja, tarvitsemme myös työnantajan tarkan
laskutusosoitteen.

Varausmaksu: Ilmoittautumisen jälkeen saat koulutuksenjärjestäjältä vahvistusviestin koulutukseen mahtumisesta, sekä tiedon, mille tilille voit maksaa varausmaksun 200 euroa. Varausmaksu vähennetään osallistumismaksusta ja lopullinen lasku maksetaan 15.11.2016 mennessä.
Peruutusehdot: Mikäli osallistuminen perutaan viimeistään kaksi viikkoa ennen koulutusta, pidätämme varausmaksun, sekä veloitamme 50 % lopusta osallistumismaksusta.

Pidätämme varausmaksun ja perimme lopun osallistumismaksun kokonaan, jos peruutus tapahtuu koulutuspäivänä tai ilmoittautunut ei saavu koulutukseen.

Tiedustelut: sähköpostitse
Sari Hietalalle sari@terapiapaja.fi tai Hilkka Putkisaarelle hilkka.putkisaari@artera.info