Seksuaalineuvoja- (30op) &
ESO-koulutus (15op)

Aika: Syyskuu 2018–kesäkuu 2019
5.9.–7.9.,1.10.–3.10., 26.11.–28.11.2018
28.1–30.1., 25.2.–27.2, 28.3.–29.3, 24.4.–26.4., 20.5.–22.5., 3.6.–5.6.2019

Koulutuskokonaisuuden laajuus on 45op/26pv (klo 9.00–16.00).

Sisältö: Erityisryhmien parissa työskenteleville suunnatussa koulutuksessa yhdistyy 30op seksologian peruskoulutus (seksuaalineuvoja) ja 15op laajuinen ESO-koulutus. ESO-opinnoissa paneudutaan erityisesti vammaisuuden moninaisuuden, vammautumisen, pitkäaikaissairauksien, neurologisten- ja psyykkisten ongelmien, sekä ikääntymisen huomioimisesta seksuaalineuvonnassa. Koulutuksessa perehdytään myös seksissä avustamiseen, jonka opaskirja sisältyy koulutuksen hintaan.

Koulutus mahdollistaa Suomen seksologisen seuran seksuaalineuvoja (SSS) -nimikkeen auktorisoinnin ja käyttämisen, mikäli opiskelija täyttää auktorisoinnilta muutoin vaadittavat kriteerit (ks. www.seksologinenseura.fi).

Koulutuspaikka on Oulu, tarkempi paikka ilmoitetaan kutsussa.

Kohderyhmä: Koulutus on suunnattu sosiaali- ja terveydenhuollon, vammaistyön sekä nuorisotyön ja opetustoimen henkilöstölle, kasvattajille ja muille opintoja työssään tarvitseville. Koulutukseen hakijalla tulee olla sosiaali- tai terveysalan tai jonkin muun soveltuvan alan, vähintään korkeakoulututkinto tai vanhanmuotoinen opistoasteen tutkinto.

Voit ladata 45op koulutuskokonaisuuden tarkemman esitteen tästä linkistä.

***

Samanaikaisesti käynnistyy jo valmistuneille seksuaalineuvojillesuunnattu 15op/ 9pv ESO-koulutus (erityisryhmien seksuaalineuvonta ja -ohjaus).

Voit ladata ESO 15op koulutusesitteen tästä.