Ratkaisukeskeinen työote masentuneen nuoren tukemisessa


Aika ja Paikka

Päijät-Hämeen kesäyliopisto, Lahti 13.03.2018

Kohderyhmä
Oppilaitosten oppilashuoltoryhmät ja
opiskelijahuoltotyötä tekevät henkilöt (esim. erityisopettajat,
opinto-ohjaajat, kuraattorit) sekä muut nuorten kanssa työskentelevät
tahot.

Tavoite
Koulutus antaa tietoa ja ratkaisukeskeisiä toimintatapoja masentuneen nuoren kohtaamiseen ja tukemiseen.

Sisältö
Nuoren masennus
• Mistä masennuksessa on kyse?
• Miten se ilmenee?
Nuoren tukeminen ratkaisukeskeisellä työotteella
• Yhteistyösuhteen rakentaminen
• Nuoren positiivisen minäkuvan vahvistaminen
• Negatiivisen sisäisen puheen kääntäminen
• Näkökulman vaihtaminen
• Uudelleen määrittely
• Onnistumisten ja vahvuuksien huomioiminen
Toivon virittäminen ja tulevaisuuteen suuntaaminen
• Mahdollistava ja kannustava kieli
• Tulevaisuusorientaatio

Koulutukseen sisältyy luentoa ja käytännön harjoituksia.

Kouluttaja
Hilkka Putkisaari on koulutukseltaan luokanopettaja (KM), sosionomi, psykoterapeutti ja työnohjaaja. Hänellä on vankka työkokemus usealta eri osa-alueelta: mm. opettajan,
kuraattorin, lastensuojelulaitoksen johtajan ja psykoterapeutin työstä.

Hinta 155€, sisältää iltapäiväkahvin

Sitovat ilmoittautumiset 26.2.2018 mennessä
osoitteessa www.paijathameenkesayliopisto.fi