Avusteinen seksi ja seksuaaliohjaus

Miksi? Mitä? Kuka? Miten?

Koulutus avaa seksuaalisuuteen ja seksiin liittyviä kysymyksiä eri näkökulmista, esim. vammaisuus, vammautuminen, vakava sairastuminen, pitkäaikaissairaudet, ikääntyminen


Aika ja paikka
Ke–to 14.–15.2.2018 klo 9.00–16.00 Oulu, paikka ilmoitetaan tarkemmin sähköpostiin lähetettävässä kutsussa

Kohderyhmä
Kaikki vammaistyötä tekevät henkilöt, esim. henkilökohtaiset avustajat, ohjaajat ja valmentajat, seksuaalineuvojat ja -terapeutit

Kouluttajat
Seksuaaliterapeutti NACS, seksuaalikasvattaja (SSS), kuntoutuksen ohjaaja (Amk) Tanja Roth, SETEKO- seksuaaliterapia ja koulutuspalvelut, Kynnys ry ja Seksuaaliterapeutti NACS, psykoterapeutti, opettaja, KM Hilkka Putkisaari

Tavoitteet
Koulutuksen käytyään osallistujat tietävät mitä on seksuaaliohjaus ja ymmärtävät mitä vammaisen henkilön seksissä avustaminen tarkoittaa, sekä saavat työkaluja turvalliseen seksissä avustamiseen.

Sisältö
Kaksipäiväinen peruskoulutus on osa seksologian alan ammatillista täydennys-koulutusta (1 op). Koulutus antaa tietoa vammaisuuden, vammautumisen ja vakavan sairastumisen haasteista ja selviytymisprosessista. Koulutuksessa avataan ajankohtaisia lainsäädännöllisiä näkökulmia suhteessa koulutuksen pääteemoihin.

Peruskoulutus antaa valmiudet seksuaalisuuden-, seksuaaliohjauksen ja avusteisen seksin puheeksi ottamiseen. Koulutus perehdyttää seksuaalisen hyvinvoinnin tukemiseen ja seksin turvalliseen mahdollistamiseen.

Koulutus avaa avusteisen seksin ja seksuaaliohjaukseen liittyvää käsitteistöä sekä tilanteita esimerkkien myötä.
Peruskoulutuksen käyneet voivat hakea myöhemmin järjestettävään Avusteisen seksin syventävään koulutukseen.


Ohjelma

1. päivä
Seksuaalisuus osana yksilön kokonaishyvinvointia
Ammatillinen ja arvostava kohtaaminen asiakas-, avustamis-, ja potilastilanteissa (Plissit-malli, normalisointi, luvananto)
Seksuaalisuuden kohtaaminen asiakastyössä
Tarua vai totta: seksuaalisuuden toteutumista estävät myytit ja oletukset
Seksuaalisuus, syyllisyys ja häpeä?
Seksuaalieettiset näkökulmat ja -arvot
Seksuaalioikeudet, Seksuaalikasvatus
Vammaisuuden psyykkiset ja fyysiset aspektit
Seksuaalisuus elämän kriisitilanteissa esim. vakavan sairastumisen, vammautumisen, pitkäaikaissairauden myötä (shokkireaktiot ja selviytymisprosessi)
Ikääntyminen ja seksuaalisuus

2. päivä

Seksuaalisuuteen liittyvät lainsäädännölliset kysymykset
Fyysisten ja psyykkisten rajojen kunnioittaminen
Seksuaalisuuden moninaisuus ja monimuotoisuus
Mitä on seksuaaliohjaus ja avusteinen seksi
Mitä avustettu seksi on käytännössä
Turvaseksi ja seksin apuvälineitä
Kysymyksiä ja vastauksia
Palautekeskustelu, ajatusten ja tunteiden jakamista

Hinta
370 € sisältäen koulutuksen, materiaalin ja kahvit

Ilmoittautuminen 26.1.18 mennessä